II KONGRES – 2015

W dniach 23-26 (27) IX 2015 roku odbył się na Jasnej Górze II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Temat II Kongresu został zainspirowany listem okólnym Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: „Radujcie się …”, wydanym z okazji „Roku Życia Konsekrowanego” w Kościele. Warto podkreślić, że II Kongres odbył się równolegle ze spotkaniem młodych osób konsekrowanych z całego świata w Rzymie.

Organizowane spotkania i podejmowane zagadnienia  skupiały się wokół kongresowego hasła: „RADOŚĆ KONSEKRACJI”, któremu towarzyszyło biblijne motto „… aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).

Liczny udział młodych z różnych instytutów zakonnych i świeckich, był szczególną okazją do doświadczenia radości z łaski powołania do życia konsekrowanego oraz – jak zaznaczył Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego – zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia, jedności.

Ideą Kongresu jest, aby pośród różnorodności charyzmatów każda młoda osoba konsekrowana doświadczyła i pogłębiła w sobie radość wypływającą z łaski powołania. Radość, która w Jezusie Chrystusie nieustannie rodzi się i odradza nawet wtedy, gdy doświadczana jest przez utrapienia i próby. Nie jesteśmy bowiem powołani do wielkich gestów ani do głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.

Sł. i muz. Dorota Agnieszka Kurowska
Aranżacja: Andrzej Gicala
Soliści: Marta Bąk, Sara Widła, Dorota Kurowska, Jędrzej Rosa, Tomasz Mika, Grzegorz Giereś

Uwaga! Różnica nagrania i zapisu nutowego.

Zapis nutowy w C-dur

Nagranie w H-dur

PROGRAM:

ŚRODA 23 IX 2015

15:00 Zjazd i rejestracja uczestników
17:00 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – bp Kazimierz Gurda
18:30 Kolacja
19:30 Wprowadzenie (Aula o. Kordeckiego)
20:00 RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI, LECZ TEN SAM DUCH. Z MARYJĄ o ŻYCIU KONSEKROWANYM, JAKO PIERWSZEŃSTWIE, BOGACTWIE I DYNAMIZMIE BOŻEJ INICJATYWY – o. Stanisław Przepierski OP
21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej) – ks. Dariusz Bartocha SDB

 

CZWARTEK 24 IX 2015

7:30 Śniadanie
8:30 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
9:00 WIĘŹ Z JEZUSEM ŹRÓDŁEM RADOŚCI – s. Aleksandra Huf SSpS
10:30 CZY I GDZIE W ŻYCIU KONSEKROWANYM UKRYTA JEST RADOŚĆ? – o. Mateusz Hinc OFMCap
12:00 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – abp Wacław Depo
13:30 Obiad
15:30 – 17:00 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
17:00 Nieszpory (wyznaczone punkty spotkań – po pracy w grupach)
18:00 Kolacja
19:30 Podsumowanie pracy w grupach (Aula o. Kordeckiego)
20:30 … ABY RADOŚĆ TWOJA BYŁA W NAS – Koncert uwielbienia (Aula o. Kordeckiego)

 

PIĄTEK 25 IX 2015

7:00 Śniadanie
7:45 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
8:00 W PŁONĄCYCH RĘKACH BOGA – o. Augustyn Pelanowski OSPPE
9:30 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – o. Augustyn Pelanowski OSPPE
11:30 – 12:30 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
13:00 Obiad
15:30 Panel ekspertów ŻYCIE KONSEKROWANE CZY KONSERWOWANE? – PROROCTWO NADZIEI CZY APOKALIPSA? CZYLI – JACY DZISIEJSZEMU ŚWIATU (NIE)POTRZEBNI ZAKONNICY? – o. Janusz Sok CSsR; p. Jolanta Szpilarewicz INMK – o. Augustyn Pelanowski OSPPE; s. Urszula Wołoszczak RSCJ; prowadzi: Marcin Jakimowicz
17:30 Nieszpory
18:00 Kolacja
20:00 „MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE” – Adoracja (Kaplica św. Józefa)
21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej)
Wspomnienie świętych i męczenników życia konsekrowanego

 

SOBOTA 26 IX 2015

7:00 Śniadanie
8:00 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego) Podsumowanie Kongresu
10:00 ŚWIĘCI ŻYJĄ ŚWIĘTYMI I PRAGNĄ ŚWIĘTOŚCI (św. Jan Paweł II) – Modlitwa o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich do których są posłani (Archikatedra Częstochowska)
11:00 ŚWIADKOWIE DROGI PERFECTAE CARITATIS – Pielgrzymka wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego (Archikatedra Częstochowska – Jasna Góra)
12:15 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – o. Janusz Sok CSsR Błogosławieństwo i rozesłanie uczestników Kongresu. Obiad.

MATERIAŁY

Bp K. Gurda 
Homilia wygłoszona na rozpoczęcie Kongresu
 
o. Stanisław Przepierski OP 
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…
 
s. Aleksandra Huf SSpS 
Więź z Jezusem źródłem radości
o. Mateusz Hinc OFMCap
Czy i gdzie w życiu konsekrowanym ukryta jest radość…
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
W płonących rękach Boga
 
Panel Dyskusyjny 
Jacy dzisiejszemu światu (nie)potrzebni zakonnicy?
 
Abp W. Depo
Homilia wygłoszona w drugim dniu Kongresu
Br. Tymoteusz
Koncert Uwielbienia
Reportaż „Radość Konsekracji”
Zrealizowany przez Telewizję Trwam