ODPOWIEDZIALNI

„Młodzi są nadzieją Kościoła, świata! Młodzi mają pełno radości, dynamizmu. Ci młodzi nie tak długo będą młodzi…lada moment będą brali odpowiedzialność za zakony, za Kościół w Polsce i na pewno potrzeba bardzo zainwestowania w ich rozwój i formację.

Ks. Michał Mejer SDB 
Przewodniczący międzyzakonnego zespołu przygotowującego II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

Odpowiedzialność za organizację i właściwy przebieg KONGRESU MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH spoczywa na czterech konsultach konferencji wyższych przełożonych życia konsekrowanego w Polsce w skład których wchodzą:

 
KWPZM – Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
KWPŻZZ – Konferencja Wyższych Przełożonych  Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
KPŻKK – Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych 
KKIŚ – Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

W roku poprzedzającym planowane wydarzenie, jakim jest Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, na spotkaniu czterech konsult konferencji wyższych przełożonych życia konsekrowanego w Polsce, wybierany jest odpowiedzialny za przygotowanie Kongresu ze strony Konferencji życia konsekrowanego.

Podobnie jak w ubiegłej edycji za IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych został odpowiedzialny ks. Dariusz Bartocha SDB. 

Tematykę i szczegółowy program spotkania przygotowuje grupa młodych osób konsekrowanych, która stworzyła KOMITET, powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce i odpowiedzialny za organizację IV Kongresu Młodych Konsekrowanych.

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOORDYNATORZY:

s. Angelika Mrówka MChR
br. Michał Petryk OFMCap
ks. Paweł Fedorowicz MIC

Sekcja organizacyjna

Odpowiedzialna:
s. Karolina Ostopinko CHR

Sekretariat:

Odpowiedzialna:
s. Karola Gos CSSE

Posiłki i noclegi:

Odpowiedzialni:
s. Sabina Zelek SM
ks. Wojciech Bochenek SCJ

Muzyka, Litrugia:

Odpowiedzialna:
s. Magdalena Białorudzka RM

Media:

Odpowiedzialny:
dk. Łukasz Wójcik SDB