IV KONGRES – 2022

IV KONGRES
MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH

Spotkajmy się , by doświadczyć wspólnoty i radości z łaski powołania do życia konsekrowanego.

22-25 września 2022 r.

TEMAT

„POWSTAŃ I ŚWIEĆ” (Iz 60, 1a) – to temat przewodni IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych.

MIEJSCE

Kongres odbywać się będzie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.

LOGO

Przedstawia litery MK, które są skrótem od słów „młodzi konsekrowani” zawarte w płomieniu. Barwy logo, to energetyczny gradient, który podkreśla młodość, żywioł i wspólnotę.

UCZESTNICY

Chcemy się spotkać i podzielić dobrem! Zapraszamy do udziału członków instytutów życia konsekrowanego, zakonników i sióstr zakonnych po piątym roku od rozpoczęcia formacji (lub co najmniej rok po profesji zakonnej, przyrzeczeniach…). Górnej granicy wiekowej nie ma.

Już samo przygotowywanie IV Kongresu w tak różnorodnej grupie młodych konsekrowanych jest inspirującym doświadczeniem.

Co dopiero, gdy spotkamy się na samym kongresie?