IV KONGRES – 2022

IV KONGRES
MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYC

Spotkaliśmy się , by doświadczyć wspólnoty i radości z łaski powołania do życia konsekrowanego.

INFORMACJE

IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH

TEMAT

"Powstań i świeć!" (Iz 60, 1a) - to temat przewodni IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych.

MIEJSCE

Kongres odbywać się będzie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

ENGLISH

Information about 4th Congress of the Young Consecrated Persons in English.

LOGO

Przedstawia litery MK, które są skrótem od słów "młodzi konsekrowani" zawarte w płomieniu. Barwy logo, to energetyczny gradient, który podkreśla młodość, żywioł i wspólnotę.

PROGRAM

Termin: 22-25 września 2022 r. Program spotkania przewiduje wspólną Eucharystię, Modlitwę Liturgią Godzin, konferencje i spotkania w grupach. Nie zabraknie też okazji by podzielić się świadectwem i wymienić doświadczeniem.

UCZESTNICY

Zapraszamy do udziału członków Instytutów życia konsekrowanego, którzy posiadają doświadczenie około 5 lat formacji w zgromadzeniu (lub co najmniej rok po profesji zakonnej, przyrzeczeniach).

ZGŁOSZENIA

Tutaj znajdziesz link do zapisów. Link do formularza zgłoszeniowego na IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych został rozesłany także do przełożonych danego Instytutu. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca 2022 roku.

ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny spotkania został powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności czy sugestii zachęcamy do kontaktu mailowego.

Jesteśmy dla Was i już nie możemy się doczekać spotkania na Kongresie!