Kongres czas zacząć

Kongres czas zacząć

W sobotę, 25 listopada 2023 roku, w Toruniu miało miejsce spotkanie, które stanowiło inaugurację prac związanych z organizacją 5. Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych.

Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli wszystkich czterech konferencji, zebranych w czerwcu 2023 roku, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zgromadzeń żeńskich, męskich oraz instytutów. Po dokonaniu podsumowania. 4. kongresu, wskazaniu jego najmocniejszych aspektów oraz zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, postanowiono podjąć pierwsze kroki.

Trzyosobowy zespół, w składzie s. Angelika Mrówka MChRkl. Szymon Ogórek SDB oraz przedstawicielka instytutów świeckich, został powołany do doboru dwuosobowych zespołów z różnych zgromadzeń zakonnych. Zadaniem tych zespołów będzie koordynacja przygotowań do Kongresu w obszarach: sekretariat, muzyka, liturgia, logistyka, posiłki i noclegi, finanse, integracja, media oraz dobranie odpowiedniej liczby współpracowników i wolontariuszy. Podczas spotkania omówiono strukturę sektorów, precyzując zakres obowiązków w każdym z nich. Wprowadzono także pewne zmiany w stosunku do poprzedniego Kongresu.

Mając na uwadze braki w informacjach dotyczących Kongresu, ustalono, że pierwszym zadaniem będzie przygotowanie kompleksowej informacji na temat organizacji tego wydarzenia. 6 grudnia 2023 roku zostanie rozesłana wstępna ankieta  do wszystkich Młodych Konsekrowanych zawierająca informacje dotyczące przygotowań do Kongresu, a także prośbę o potwierdzenie wyboru daty i wskazanie potencjalnej tematyki wydarzenia.

Na podstawie pozytywnych doświadczenia z poprzedniego Kongresu zespół zaproponował Licheń jako ponowne miejsce zorganizowania Kongresu. Ze względu na rok jubileuszowy 2025 oraz planowane wrześniowe spotkanie osób konsekrowanych z całego świata w Rzymie, czerwiec został wskazany jako możliwa data przeprowadzenia kongresu.

Kolejne kroki w procesie organizacyjnym zostaną podjęte po analizie wyników ankiety na początku 2024 roku, o czym będziemy na bieżąco informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *